Logo ZGKIKM
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Serwisy
 Serwisy
Skróty do serwisów oferowanych przez ZGKiKM instytucjom upoważnionym.
Komunikaty
Kataster Wrocławia
Serwis Map
 
Biura
 Biura
Komórki organizacyjne wchodzące w skład ZGKiKM.

Mapa Zasadnicza
Kataster Miejski
Opracowania Geodezyjne
i Kartograficzne
 
Dokumenty
 Druki
Wszystkie wzory dokumentów dostępne dla klientów ZGKiKM.

Wzory druków do pobrania