Logo ZGKIKM
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Serwisy
 Serwisy
Skróty do serwisów oferowanych przez ZGKiKM instytucjom upoważnionym.
Komunikaty
Kataster Wrocławia
Serwis Map
 
Biura
 Biura
Komórki organizacyjne wchodzące w skład ZGKiKM.

Mapa Zasadnicza
Kataster Miejski
Opracowania Geodezyjne
i Kartograficzne
 
Dokumenty
 Druki
Wszystkie wzory dokumentów dostępne dla klientów ZGKiKM.

Wzory druków do pobrania
 
 
 

Informujemy, że z dniem 12.07.2014 r. weszły w życie (z wyjątkami) przepisy ustawy z dnia 05.06.2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjnie i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897 , tekst ustawy dostępny na : http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/897). Potrzeba nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego wynika z opublikowanego w dniu 11 lipca 2013 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12, zgodnie z którym przepis upoważnienia ustawowego dotyczący określenia opłat za czynności „związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego” traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku - z dniem 12 lipca 2014 r.

Więcej na ten temat