Logo ZGKIKM
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 poz. 897).
  • Rozporządzenie Ministra Administarcji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917).

Opłaty za udostępnienie dokumentów są naliczane zgodnie z nowalizacją ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

     [do góry]     [do strony głównej]