Logo ZGKIKM
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. „w sprawie ewidencji gruntów i budynków” (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r „w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego” (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

Opłaty za udostępnienie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków:
 1. wypis z rejestru gruntów:
  • dla jednej działki 12 zł
  • dla każdej następnej działki w ramach tej samej jednostki rejestrowej 6 zł
 2. wypis z rejestru /kartoteki budynku
  • dla jednego budynku 12 zł
  • dla każdego następnego budynku w ramach tej samej jednostki rejestrowej 6 zł
 3. wypis z rejestru/kartoteki lokalu
  • dla jednego lokalu 12 zł
  • dla każdego następnego lokalu w ramach tej samej jednostki rejestrowej 6 zł
 4. wypis i wyrys (dokument do celów prawnych – notarialnych lub sądowych)
  • dla jednej działki 120 zł
  • dla każdej następnej działki w ramach tej samej jednostki rejestrowej 12 zł
 5. skrócony wypis z rejstru gruntów (wykaz właścicieli i władających)
  • za każdą działkę 3,60 zł
 6. wyplot z mapy ewidencyjnej format A4
  • jeden egzemplarz mapy 9,00 zł
  • każda następna kopia tego samego obszaru 0,90 zł
 7. wyplot z mapy ewidencyjnej format A3
  • jeden egzemplarz mapy 13,50 zł
  • każda następna kopia tego samego obszaru 1,35 zł
 8. wyplot z mapy ewidencyjnej format A2
  • jeden egzemplarz mapy 18,00 zł
  • każda następna kopia tego samego obszaru 1,80 zł
 9. wyplot z mapy ewidencyjnej format A1
  • jeden egzemplarz mapy 22,50 zł
  • każda następna kopia tego samego obszaru 2,25 zł
 10. wyplot z mapy ewidencyjnej format A0
  • jeden egzemplarz mapy 45,00 zł
  • każda następna kopia tego samego obszaru 4,50 zł
 11. informacja o przedmiocie ewidencji gruntów i budynków
  • za każdą działkę, budynek lub lokal - 4 zł
 12. udostępnienie mapy ewidencyjnej w postaci cyfrowej
  • za każdy hektar 11,25 zł

Powyższe opłaty są powiększane o koszty reprodukcji:
 1. wyplot z mapy ewidencyjnej format A4
  • jeden egzemplarz – 5,56 zł
  • każda następna kopia tego samego obszaru – 1,09 zł
 2. wyplot z mapy ewidencyjnej format A3
  • jeden egzemplarz – 7,45 zł
  • każda następna kopia tego samego obszaru – 2,04 zł
 3. wyplot z mapy ewidencyjnej format A2
  • jeden egzemplarz – 12,58 zł
  • każda następna kopia tego samego obszaru – 4,60 zł
 4. wyplot z mapy ewidencyjnej format A1
  • jeden egzemplarz – 24,03 zł
  • każda następna kopia tego samego obszaru – 9,38 zł
 5. wyplot z mapy ewidencyjnej format A0
  • jeden egzemplarz – 45,95 zł
  • każda następna kopia tego samego obszaru – 18,75 zł
 6. papier format A4 – 0,39 zł

     [do góry]     [do strony głównej]