Logo ZGKIKM
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Biuro Katastru Miejskiego
Godziny przyjęć:
   w dni robocze: 8.00 - 14.30
   w dni wolne: nieczynne

Numery kontaktowe:
   tel.: 71 32-72-151 do 154
   fax: 71 32-72-127
   email: biurokatastru@zgkikm.wroc.pl

Odpowiednie wzory druków dostępne są w dziale "Wzory druków".


Biuro Katastru Miejskiego wykonuje następujące zadania:

  1. prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali (kataster miejski)
  2. sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (wypisów, wyrysów, wykazów zmian danych ewidencyjnych) i innych,
  3. udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków (katastru miejskiego),
  4. przyjmowanie od osób fizycznych i prawnych, właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  5. prowadzenie spraw związanych z rejestrem cen i wartości nieruchomości.

     [do góry]     [do strony głównej]