Logo ZGKIKM
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Biuro Mapy Zasadniczej
Godziny przyjęć:
   w dni robocze: 8.00 - 14.30
   w dni wolne: nieczynne
   (parter, pok. 16,17)

Numery kontaktowe:
   tel.: 71 32-72-351 do 354
   tel. kierownika: 71 32-72-306
   email: biurozasobu@zgkikm.wroc.pl

Wnioski i wzory druków dostępne są w dziale "Wzory druków".


Realizuje sprawy związane ze zgłoszeniami prac geodezyjnych i kartograficznych:

  1. przyjmuje i ewidencjonuje zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewentualne zmiany do wcześniej przyjętych zgłoszeń,
  2. potwierdza przyjęcie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
  3. przygotowuje i wydaje dokumentację dla wykonawcy zgłoszonej pracy,
  4. wydaje ewentualne wytyczne do wykonania zgłoszonych prac,
  5. rozlicza opłaty za zgłoszone prace i wystawia rachunki.

Realizuje sprawy związane z zamówieniami na dokumenty i informacje z zasobu w odniesieniu do mapy zasadniczej, osnów geodezyjnych itp.:

  1. przyjmuje i ewidencjonuje zamówienia na mapy do celów opiniodawczych oraz inne dokumenty i informacje dotyczące mapy zasadniczej osnów geodezyjnych itp.,
  2. przygotowuje i wydaje zamówiona dokumentację,
  3. nalicza opłaty za udostępnione dokumenty i informacje i wystawia rachunki.

Włącza do zasobu dokumentację z prac geodezyjnych i kartograficznych oraz aktualizuje dokumenty ilustrujące zasób.

Prowadzi sprawy związane z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Realizuje prace związane z podziałami, rozgraniczeniami, wznowieniami znaków granicznych nieruchomości stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Informacja dla geodetów

     [do góry]     [do strony głównej]